O stire transmisa de Digi24:

Decalajele dintre regiunile ţării vor creşte şi în următorii ani.

Potrivit Comisiei de Prognoză, bucureştenii vor câştiga cu mult peste media pe ţară, în vreme ce nordul Moldovei şi zona Olteniei se vor lupta şi mai mult cu sărăcia. Specialiştii leagă aceste evoluţii şi de infrastructură. Atâta vreme cât zonele sărace nu vor fi legate de Capitală şi de graniţe prin autostrăzi şi căi ferate de mare viteză, e aproape imposibil să atragă investitori.

Aruncand o privire pe google:

Disparităţile regionale numite şi patologii regionale pot fi clasificate în două categorii, legat de cauzele ce le-au determinat:

– ereditar-tradiţionale, corespunzătoare ariilor regionale înapoiate care nu au constituit obiectul unei intervenţii de politică de dezvoltare regională, care sunt cel mai greu de atenuat, în special din cauza rezistentei la schimbare;

– dobândite, corespunzătoare ariilor regionale înapoiate care sub efectul evoluţiei economice au devenit fie zone de recesiune, fie zone de creştere economica excesivă, acestea fiind mai dispuse la oferta de alternativă

economicăîn vederea atenuării recesiunii sau supra-dezvoltării.

Probleme cheie ale disparităţilor intra şi inter-regionale în România

• Dezvoltarea neechilibrată între vestul şi estul ţării

• Dezvoltarea economică a urmat o direcţie vest-est, proximitatea pieţelor vestice acţionând ca factor de creştere

• Subdezvoltarea cronică este concentrată în NE la graniţa cu Moldova

şi în sud de-a lungul Dunării

• Disparităţile intraregionale reflectă structura mozaicală a dezvoltării economice

• Impactul negativ puternic al restructurării industriale în oraşele monoindustriale

• Declinul oraşelor mici şi mijlocii

• Creşterea disproporţionată a importanţei Municipiului Bucureşti în cadrul Regiunii Bucureşti-Ilfov comparativ cu situaţia generală a dezvoltării celorlalte regiuni

Anunțuri